احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/11/07
11:12
#فجام بنظر میرسه ایکس موجش تکمیل شده و تارگت های ۱۸۵۰، ۲۲۰۰ و ۲۶۵۰ تومان در دسترس باشد

#فجام بنظر میرسه ایکس موجش تکمیل شده و تارگت های ۱۸۵۰، ۲۲۰۰ و ۲۶۵۰ تومان در دسترس باشدانتهای خبر

0
0