کدال۳۶۰
1399/10/29
13:06
#دهدشت اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی د...

#دهدشت


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
▪️ شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «دهدشت» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۴۹,۴۳۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۶۲۵ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۳:۰۶:۰۶ (۷۱۲۶۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0