نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
10:28
فوری دو تصمیم مهم درباره بازار مدیرعامل شرکت بورس خبر داد: برقراری Day Trading و کاهش زمان پیش گشایش به ۱۵ دقیقه بزودی انجام می‌شود./ بورس۲۴

فوری دو تصمیم مهم درباره بازارمدیرعامل شرکت بورس خبر داد:


برقراری Day Trading و کاهش زمان پیش گشایش به ۱۵ دقیقه بزودی انجام می‌شود./ بورس۲۴

انتهای خبر

0
0