پایگاه خبری انتخاب
1399/09/30
23:18
خبرگزاری فرانسه: وزیر بهداشت آلمان: واکسن ها در پیشگری از نوع جدید ویروس کرونا نیز موثر هستند/ انتخاب 🆔 @Entekhab_ir

خبرگزاری فرانسه:


وزیر بهداشت آلمان: واکسن ها در پیشگری از نوع جدید ویروس کرونا نیز موثر هستند/ انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0