آتی کالا
1399/09/23
08:08
پسته آذر و فشرده شدن در محدوده 188000در سقف، همراه با واگرایی نزولی در RSI @parvintorki https://t.me/Donyaye_Ati

پسته آذر و فشرده شدن در محدوده ۱۸۸۰۰۰در سقف، همراه با واگرایی نزولی در RSI @parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0