بولتن اقتصادی
1399/09/19
15:26
ورود نقدینگی جدید به سهام متوسط و کوچک 🔹در بازار امروز هر چه میزان سهام بزرگ و شاخص ساز درگیر فشار فروش بودند و به جز چند سهم، اکثرا در محدوده من...

ورود نقدینگی جدید به سهام متوسط و کوچک🔹در بازار امروز هر چه میزان سهام بزرگ و شاخص ساز درگیر فشار فروش بودند و به جز چند سهم، اکثرا در محدوده منفی معامله شدند، اما سهام و صنایع متوسط بازار با افزایش تقاضای قابل توجهی مواجه شدند به نحوی که شاهد تشکیل صفوف خرید متعدد در سهام متوسط و کوچک مقیاس بودیم؛ صنایعی مثل بیمه، سیمان، دارو، ساختمانی و رایانه.🔹وضعیت متفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن نیز گویای همین موضوع در معاملات امروز میباشد؛ هر چند که نمادهای تاثیرگذاری چون اخابر، فولاد، همراه، خبهمن، ونیکی نیز روز مثبتی را ثبت کردند و احتمالا در روزهای آتی تقاضا برای سایر سهام بزرگ بازار نیز به مرور بهبود پیدا کند./صدای بورسانتهای خبر

0
0