پارسیس تحلیل
1399/09/18
08:52
ارزش صفهای خرید در حدود 1800 میلیارد تومان است

ارزش صفهای خرید در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است


انتهای خبر

0
0