سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/20
20:40
#شاخص گروه قند و شکر کف کانال صعودی بلند مدتی خروج از الگو برای تکمیل الگوی کنج نزولی نمادهای پر پتانسیل این گروه هنوز راه های نرفته زیادی دارن 🎯

#شاخص گروه قند و شکر


کف کانال صعودی بلند مدتی


خروج از الگو برای تکمیل الگوی کنج نزولی


نمادهای پر پتانسیل این گروه هنوز راه های نرفته زیادی دارن


🎯انتهای خبر

0
0