کارگزاری آبان
1401/03/30
11:01
📈بیشترین حجم معاملات خگستر 305 میلیون سهم خساپا 273 میلیون سهم شستا 260 میلیون سهم دی 220 میلیون سهم خودرو 190 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خگستر ۳۰۵ میلیون سهم


خساپا ۲۷۳ میلیون سهم


شستا ۲۶۰ میلیون سهم


دی ۲۲۰ میلیون سهم


خودرو ۱۹۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0