خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/20
21:20
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | #وتوسم | 📆 1401/03/20 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 5,888 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 4,200 ♦️ق...

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | #وتوسم |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۲۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۵,۸۸۸🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۴,۲۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۷۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0