سهم گلچین
1401/05/30
09:32
کرمان حوالی 76 تومان و در محدوده منفی دست به دست می شود. حمایت 71 - 72 تومان همچنان برای سهم معتبر است.

کرمان حوالی ۷۶ تومان و در محدوده منفی دست به دست می شود. حمایت ۷۱ - ۷۲ تومان همچنان برای سهم معتبر است.


انتهای خبر

0
0