کارگزاری آبان
1401/03/10
07:27
📊#کسرام اطلاعیه 1401/03/09 *پارس سرام* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بهره‌برداری از ۴ خط تولید اتوماتیک توالت فرتگی- گروه ب) منته...

📊#کسرام


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*پارس سرام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بهره‌برداری از ۴ خط تولید اتوماتیک توالت فرتگی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0