بورس۲۴
1400/11/05
13:31
ارزش پرتفوی «وبشهر» در دی ماه منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر ۲۱ میلیارد تومان سود داشته است.

ارزش پرتفوی «وبشهر» در دی ماه منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر ۲۱ میلیارد تومان سود داشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۶۵۴۰ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۱۸۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.وبشهر
انتهای خبر

0
0