سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/03/03
11:41
دوباره #وبملت امد به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي بانك ملت(وبملت)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده ا...

دوباره #وبملت امد


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی بانک ملت(وبملت)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.
╭═━⊰✹🌐✹⊱━═╮


شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد


╰═━⊰❀🌐❀⊱━═╯انتهای خبر

0
0