بولتن اقتصادی
1399/10/04
11:42
وضع اقتصاد چین از همه بهتر است ▫️بانک جهانی در گزارشی پیش بینی کرد اقتصاد چین بیشترین رشد را در بین اقتصادهای بزرگ جهان تجربه کند.

وضع اقتصاد چین از همه بهتر است▫️بانک جهانی در گزارشی پیش بینی کرد اقتصاد چین بیشترین رشد را در بین اقتصادهای بزرگ جهان تجربه کند.

انتهای خبر

0
0