حامیان بورس ایران
1399/09/04
10:00
در دوران بایدن ، در بازار شاهد شیفت (جابجایی) هوشمندانه از سهام دلاری به سهام ریالی ( #خودرویی و #بانکی) هستیم

در دوران بایدن ، در بازار شاهد شیفت (جابجایی) هوشمندانه از سهام دلاری به سهام ریالی ( #خودرویی و #بانکی) هستیم


انتهای خبر

0
0