پایگاه خبری انتخاب
1399/08/23
10:25
ترامپ: 🔹ایالت‌های مورد تردید باید فوراً به فهرست پیروزی من اضافه شوند 🔹بایدن با فاصله شکست خورده جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002S2S 🆔 @Entekhab_ir

ترامپ:


🔹ایالت‌های مورد تردید باید فورا به فهرست پیروزی من اضافه شوند🔹بایدن با فاصله شکست خوردهجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۲S


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0