همفکران
1399/09/20
10:47
#خبرهای‌‌‌_موثر 📌حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنا نیست، اصلاح لازم است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود، ولی در خ...

#خبرهای‌‌‌_موثر📌حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنا نیست، اصلاح لازم استرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود، ولی در خصوص نحوه تخصیص آن ایراد وارد است./ ایبنا

انتهای خبر

0
0