کدال۳۶۰
1399/12/04
08:54
#ارفع اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-95A-013 مورخ 1395/02/25و بر اساس تصمیم...

#ارفع


اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت آهن و فولاد ارفعبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۵A-۰۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲,۹۱۸,۵۴۴,۴۴۸ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۸۱,۴۵۵,۵۵۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۰۸:۵۴:۵۷ (۷۲۴۱۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0