کانال کدال
1399/10/08
11:07
📊نماد: بترانس 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 🏭شرکت: ايران ترانسفو ⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال۱,۴۱۳,۹۱۱ م...

📊نماد : بترانس



📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



🏭 شرکت: ایران ترانسفو



⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال۱,۴۱۳,۹۱۱


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۳۳ درصدی داشته است.



⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۵۸ درصد افزایش یافته است.



▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، ترانسفورماتور قدرت به مبلغ ۹۰۱,۳۰۴ میلیون ریال بوده است.



🔸شرکت در آذر ماه فروش صادراتی نداشته است.



✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۹,۲۲۸,۸۴۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۶۱ درصدی داشته است.




📋 مشاهده اطلاعیه



📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#بترانس #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۹:۲۰:۲۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:



انتهای خبر

0
0