پارسیس تحلیل
1399/08/13
09:19
#اپرداز ارزش بازار ارزش بازار اپرداز به 2،936 میلیارد تومان رسیده است، ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی شاخص، 4.830 میلیارد تومان بود -بازدهی اپر...

#اپرداز ارزش بازارارزش بازار اپرداز به ۲،۹۳۶ میلیارد تومان رسیده است، ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی شاخص، ۴.۸۳۰ میلیارد تومان بود-بازدهی اپرداز از ابتدای سال : ۸۲٪-اصلاح قیمتی اپرداز از سقف تاریخی شاخص : ۳۹٪-اپرداز در شش ماهه امسال ۱۴۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته (ششماهه ۹۸ : ۳۲ تومان و کل۹۸: ۷۸ تومان سود ساخته بود)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0