بتاسهم
1399/08/18
03:43
توئیت معنادار ظریف: دیدن شادی که مردم برای جشن گرفتن احیای دموکراسی و آزادی خود نشان می‌دهند، بسیار خوب است.

توییت معنادار ظریف:


دیدن شادی که مردم برای جشن گرفتن احیای دموکراسی و آزادی خود نشان می‌دهند، بسیار خوب است.انتهای خبر

0
0