وارن بافت
1401/05/30
19:04
معاون وزیر اقتصاد: واگذاری اموال مازاد و دارایی‌های بانک‌ها از طریق بازار سرمایه در اولویت است عباس حسینی معاون و بیمه وزارت اقتصاد: یکی از اولوی...

معاون وزیر اقتصاد:واگذاری اموال مازاد و دارایی‌های بانک‌ها از طریق بازار سرمایه در اولویت استعباس حسینی معاون و بیمه وزارت اقتصاد: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد، بحث واگذاری اموال مازاد و دارایی‌های بانک‌ها از طریق بازار سرمایه است. این موضوع مورد تایید وزارت اقتصاد قرار گرفته تا اموال مازاد و دارایی‌ها به سمت بازار رفته، کشف قیمت شود و سازوکار بازار سرمایه را در واگذاری‌ها داشته باشد. با همکاری بازار سرمایه، می‌توان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک‌ها و همچنین ناترازی بانک‌ها داشته باشیم.

انتهای خبر

0
0