اقتصاد نیوز
1399/08/24
17:34
🔴تغییرات متغیرهای پولی تا آخر مهر ۹۹ بررسی شد /نقدینگی در ایران؛ روزی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ▫️اقتصادنیوز: در یک سال منتهی به مهر روزی ۲۵۷ میل...

🔴تغییرات متغیرهای پولی تا آخر مهر ۹۹ بررسی شد /نقدینگی در ایران؛ روزی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان▫️اقتصادنیوز: در یک سال منتهی به مهر روزی ۲۵۷ میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است. این پول جدید از طریق بانک‌ها با یک نسبت هشت و نیمی تبدیل به نقدینگی جدید شده تا اقتصاد در یک سال گذشته شاهد اضافه شدن روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی باشد.▫️ آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد در پایان اولین فصل پاییز حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به نزدیکی ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی هم که بیانگر خلق پول از کانال بانک مرکزی است به بیش از ۳۸۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.▫️جدیدترین تصویر از کل های پولی می گوید: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان است پایه پولی هم از ۳۸۸ هزار میلیارد تومان گذاشته است.▫️جزییات بیشتر را در #اقتصادنیوز بخوانید👇


https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۳۷۳۱۲۲@Eghtesadnews_comانتهای خبر

0
0