نوآوران امین
1401/03/04
20:56
داروسازی سبحان انکولوژی (#دسانکو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ✅افزای...

داروسازی سبحان انکولوژی (#دسانکو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۵.۷۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۳۴.۱۸) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۱۳۰.۲۲ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0