بتاسهم
1401/06/01
17:08
لاوروف: درباره احیای برجام، توپ در زمین آمریکاست 🔹وزیر خارجه روسیه درباره برجام گفت: موضع ایالات متحده هنوز مشخص نیست. ایران پاسخ خود را داده و ا...

لاوروف: درباره احیای برجام، توپ در زمین آمریکاست🔹وزیر خارجه روسیه درباره برجام گفت: موضع ایالات متحده هنوز مشخص نیست. ایران پاسخ خود را داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست. نسخه آخر پیشنهادها برای احیای برجام مورد تایید مسکو است.

انتهای خبر

0
0