مهدی افضلیان
1400/04/13
09:17
#ورود_پول_هوشمند #فتوسا (صف فروش 4.99- % - 15277) قدرت تابلو: 🟧🟨🟨🟩🟩🟩🟩 - ⚜️ حجم به میانگین ماه : 1.8 برابر - ⚜️ حجم معاملات: 18.1 M سهم - ارزش معا...

#ورود_پول_هوشمند#فتوسا (صف فروش ۴.۹۹- ٪ - ۱۵۲۷۷)قدرت تابلو: 🟧🟨🟨🟩🟩🟩🟩


- ⚜️ حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر


- ⚜️ حجم معاملات: ۱۸.۱ M سهم


- ارزش معاملات: ۲۷.۶ میلیارد تومان


- 💵 سرانه خرید : ۲۰۸ میلیون تومان


- 💵 سرانه فروش : ۱۳ میلیون تومان


- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱۶


️⚡️ برآیند معاملات بزرگ امروز: ۲۶.۸ میلیارد تومان معادل ۹۷ ٪ ارزش کل معاملات امروز - چارت فتوسا - تابلو فتوسا

انتهای خبر

0
0