بهنام صمدی
1399/10/09
20:23
مدیرعامل شرکت بورس: 🔹‏برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد 🔹در گام بعدی باید کاهش ح...

مدیرعامل شرکت بورس:🔹برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد🔹در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارایی‌های مالی‌شان را بر عهده بگیرند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0