نوآوران امین
1401/03/26
11:13
ریل پرداز سیر(#حریل) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ...

ریل پرداز سیر(#حریل)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۵۵۰,۵۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۴,۹۹۷,۲۶۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۹۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0