کدال۳۶۰
1401/02/11
16:54
#خدیزل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت بهمن دیزل 1401-02-11 16:54:46 ...

#خدیزل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بهمن دیزل
۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۱۶:۵۴:۴۶ (۸۷۷۴۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0