بتاسهم
1400/04/13
09:20
،نماد معاملاتي شركت گروه بهمن(خبهمن)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه "الف" بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معا...

،نماد معاملاتی شرکت گروه بهمن(خبهمن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.


انتهای خبر

0
0