مهدی میرزایی
1399/10/05
22:44
💠فهرست نمادهایی که یک موج صعودی نسبت به شاخص هم وزن عقب هستند: آ س پ دلقما افرا بزاگرس بکام تبرک تمحرکه تپمپی تکشا ثامان ثغرب سیلام شفارا سمایه ...

💠فهرست نمادهایی که یک موج صعودی نسبت به شاخص هم وزن عقب هستند:
آ س پ


دلقما


افرا


بزاگرس


بکام


تبرک


تمحرکه


تپمپی


تکشا


ثامان


ثغرب


سیلام


شفارا


سمایه💠فهرست نمادهایی که آرایش سروشانه تحتانی بازگشتی در آنها ایجاد شده و اکنون در حال ساخت شانه راست هستند، سپس انتظار می رود به اندازه ارتفاع آرایش بالا بروند( بین ۲۵ تا ۴۰٪ رشد):


شبریز


قشرین


زکوثر


ختوقا


رمپنا


وسین


خگستر


وپارس


وگردش


وبیمه


آریان


دسانکو


شلرد💠 بدلیل کثرت نمادها به نام بردن از آنها اکتفا کردم.@mahdy_mirzaie

انتهای خبر

0
0