سهم گلچین
1401/06/01
13:17
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,431,439 6948.81 واحد مثبت ارزش بازار 53,839,998 میلیارد ریال ارزش معاملات 38,534 میلیارد ریال حجم معاملات 6.547 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۳۱,۴۳۹


۶۹۴۸.۸۱ واحد مثبت


ارزش بازار ۵۳,۸۳۹,۹۹۸ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۳۸,۵۳۴ میلیارد ریال


حجم معاملات ۶.۵۴۷ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فملی ۱۰۵۹ واحد مثبت


نوری ۸۸۷ واحد مثبت


فارس ۷۷۸ واحد منفی


حکشتی ۶۱۷ واحد مثبت


فولاد ۵۶۱ واحد منفی


شستا ۳۹۰ واحد مثبت


کگل ۳۷۱ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


دی ۵۹۶ میلیون سهم


خساپا ۵۷۰ میلیون سهم


خودرو ۳۴۱ میلیون سهم


شستا ۲۹۴ میلیون سهم


خگستر ۲۰۵ میلیون سهمانتهای خبر

0
0