نوسانگیر بازار سرمایه
1400/05/27
16:00
#سابیک ( سیمان ابیک ) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دو...

#سابیک ( سیمان ابیک )صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۱۹۴,۳۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۸,۴۴۴,۱۱۷ میلیون ریال رسیده است)✅ افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۵۱ ریالی به ازاء هر سهم✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0