بورس۲۴
1401/02/20
23:03
«اخابر»در ۱۲ ماهه برای هر سهم ۳۸۲ ریال زیان شناسایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مخابرات ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

«اخابر»در 12 ماهه برای هر سهم 382 ریال زیان شناسایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مخابرات ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت مخابرات ایران در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۳۸۲ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که در دوره مشابه قبل ۳۰۹ ریال سود شناسایی کرده بود .مجموع زیان خالص این شرکت به ۲۲۹۳ میلیارد تومان رسید.


اخابر
انتهای خبر

0
0