کارگزاری آبان
1399/09/30
11:08
📊#بالبر اطلاعیه 99/09/30 *کابل البرز* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 در ساعت 14...

📊#بالبر


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۳۰


*کابل البرز*


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


درشهر تهران به آدرس وب سایت شرکت www.alborzcable.ir
انتهای خبر

0
0