کانال کدال
1399/08/28
12:20
‍ 📊 نماد : وتجارت 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) 🏭 شرکت: بانک تجارت ✍🏻 موضوع...

📊 نماد : وتجارت📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)🏭 شرکت: بانک تجارت✍🏻 موضوع افشاء: تحصیل سهام - گروه الف📋شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن شرکت): پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰درخصوص حکم صادره از سوی مرجع قضایی مبنی بر انتقال ۲،۲۹۱،۷۳۹،۹۹۷ سهم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از مالکیت شرکت توسعه معادن جنوب به این بانک، به استحضار می رساند؛ پس از پیگیری ها و اقدامات انجام شده و مستند به نامه های شماره ۱۵/۱۷۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۲۷۸۷۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ انتقال قطعی سبد سهام مذکور به این بانک در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۹ صورت پذیرفت. آثار مالی انتقال مذکور به شرح ذیل جهت استحضار و اطلاع تقدیم حضور می گردد : ۱- با عنایت به قیمت سهام نماد و نیکی در زمان انتقال (۱۳۹۹/۰۸/۰۳) ، مبلغ ۶۹,۳۴۸ میلیارد ریال بابت ۲ سیت فوق الاشاره به سرفصل سرمایه گذاری های بانک منظور گردید . ۲- مجموع درآمد حاصل از این رویداد مجموعا به مبلغ ۶۰,۸۱۶ میلیارد ریال به شرح ذیل می¬باشد : ۱-۲- مجموع درآمد حاصل از تاخیر در ایفای تعهدات شرکت توسعه معادن جنوب ۵,۲۲۳ میلیارد ریال . ۲-۲- درآمد حاصل از انتقال قطعی ۲ سیت نماد و نیکی به بانک به مبلغ ۵۵,۵۹۳ میلیارد ریال ۳- موارد مذکور طی نامه شماره ۹۹/۱۷۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ مورد تایید سازمان محترم حسابرسی قرارگرفته است .
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وتجارت


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۱:۱۷:۰۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0