کدال۳۶۰
1401/03/18
13:29
#خبهمن #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - لغوعرضه خودروهای تولیدی شرکت بهمن موتوردربورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شر...

#خبهمن


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - لغوعرضه خودروهای تولیدی شرکت بهمن موتوردربورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه بهمن
۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۳:۲۹:۴۸ (۸۹۴۲۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0