کدال۳۶۰
1399/08/29
16:04
#زشریف اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت کشت و صنعت شریف آباد ▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آبا...

#زشریف


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت کشت و صنعت شریف آباد▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آباد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۵۳۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴٪ افزایش داشته است▪️ «زشریف» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۷۸,۹۳۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۶:۰۴:۵۶ (۶۹۳۸۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0