پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
22:23
♦️ نایب رئیس مجلس: دولت با دستکاری آمار نرخ رشد جمعیت و ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج مشکلاتی در افزایش جمعیت ایجاد کرده 🔹 امیرحسین قاضی زاده ...

♦️ نایب رئیس مجلس: دولت با دستکاری آمار نرخ رشد جمعیت و ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج مشکلاتی در افزایش جمعیت ایجاد کرده🔹 امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به نقش موثر دولت در نابسامانی‌های جمعیتی، گفت: دولت با عدم اجرای سیاست‌های جمعیت رهبری و بی‌توجهی به این حوزه مشکلاتی را ایجاد کرده است در حالی که افزایش جمعیت یک راهبرد موثر در راستای افزایش امنیت است.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲YwE


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0