بورس۲۴
1401/02/20
12:45
عملکرد نیمه اول «ثفارس» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت عمران و توسعه فارس در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۷ ریال سود محقق کرد.

عملکرد نیمه اول «ثفارس» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت عمران و توسعه فارس در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۵۲ درصدی داشته است. ثفارس در بازه زمانی یاد شده به سود ناخالص ۱۳ میلیارد تومانی دست یافت در حالی که این رقم در دوره قبل ۱۹ میلیارد تومان بود.


ثفارس6 ماهه 1400
انتهای خبر

0
0