حامیان بورس ایران
1399/08/18
00:37
✅ #خگستر و مسیر آینده سهم طبق الگو در موج ۵ #صعودی

✅ #خگستر و مسیر آینده سهم طبق الگو در موج ۵ #صعودیانتهای خبر

0
0