بورس۲۴
1401/02/27
18:25
مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت ریل پرداز سیر از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تایید کرد.

مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه 100درصدی «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت ریل پرداز سیر از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی ،حفظ نقدینگی و جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تایید کرد.


حریل
انتهای خبر

0
0