کارگزاری سهام بارز
1399/09/02
23:49
🔴شیوه نامه جدید فولاد، رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد میکند.

🔴شیوه نامه جدید فولاد، رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد میکند.


انتهای خبر

0
0