مهدی راد
1399/08/27
20:14
چند نفر پرسیدن در چه جهتی نمادها جا دارند؟ از واضحات سوال نکنید دیگه. منظور در جهت رشد بوده! #موقت

چند نفر پرسیدن در چه جهتی نمادها جا دارند؟از واضحات سوال نکنید دیگه. منظور در جهت رشد بوده!


#موقت

انتهای خبر

0
0