حس ششم
1400/08/24
08:55
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسخوز با حجم ۶۵۰ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۳۰۷ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۶۰ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۵۵ میل...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسخوز با حجم ۶۵۰ میلیون سهم


#وسرضوی با حجم ۳۰۷ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۶۰ میلیون سهم


#وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم


#داراب با حجم ۲۰ میلیون سهم#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0