بورس۲۴
1401/04/05
19:00
مروری بر روند فروش در «غدیس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پاکدیس در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۳۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

مروری بر روند فروش در «غدیس»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکدیس در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۳۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ میلیارد تومان بود.


غدیسغدیس
انتهای خبر

0
0