بتاسهم
1400/06/14
16:54
#غگیلا پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزايش سرمايه به استحضار می رساند مدارک و مستندات افزايش سرمايه اين شرکت در اداره ثبت شرک...

#غگیلا


پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزایش سرمایه به استحضار می رساند مدارک و مستندات افزایش سرمایه این شرکت در اداره ثبت شرکتهای رشت درحال بررسی می باشد که توسط کارشناسان اداره ثبت نواقصی مطرح گردید که همگی برطرف شد و آخرین نقص اعلام شده "صدور مجوز ثبت سرمایه از طرف اداره نظارت بر ثبت شرکتهای تهران" می باشد.انتهای خبر

0
0