همفکران
1399/08/18
13:09
#جریان_نقدینگی 📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی حقیقی بازار امروز 550 میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی ها را از دست داد. صدر نشین...

#جریان_نقدینگی📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی حقیقیبازار امروز ۵۵۰ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی ها را از دست داد. صدر نشین نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود پول حقیقی ها از آن گروه #دارویی است. ارزش معاملات خرد تنها حدود ۲۱۵۰ میلیارد تومان ثبت شد که کمترین سطح در سال جاری است...انتهای خبر

0
0