اقتصاد آنلاین
1401/06/01
15:53
📌محسنی اژه‌ای: پیشرفت‌های صنایع دفاعی ما با چهار سال پیش هم قابل مقایسه نیست رئیس قوه‌قضاییه: 🔹در یک مقطعی دشمن تصور می‌کرد که در کمترین زمان می‌...

📌 محسنی اژه‌ای: پیشرفت‌های صنایع دفاعی ما با چهار سال پیش هم قابل مقایسه نیسترئیس قوه‌قضاییه:🔹در یک مقطعی دشمن تصور می‌کرد که در کمترین زمان می‌تواند بر کشور ما مسلط شود.🔹️امروز همگان نه تنها بر اقتدار نظامی و بازدارندگی کشور ما معترف هستند بلکه پیشرفت‌های نظامی و دفاعی ما از محاسبه دشمنان اصلی نظام جمهوری اسلامی نیز خارج شده است.🔹پیشرفت‌های نظام و کشور در حوزه صنایع دفاعی نه تنها با چهار دهه پیش که حتی با چهار سال پیش هم قابل مقایسه نیست.انتهای خبر

0
0